h
   
         
 
За нас

Сдружението Академия Орфика е регистрирано към Министерството на Културата по закона на меценатството.

 
 
Директор на Академия Орфика e академик Цветан Гайд, автор и на книгата Тракийският Орфизъм (за напреднали), режисьор на Тракийската Мистерийна Драма.
Акадeмик Цветан Гайд е директор на Института по Транцендентна Наука
 
 

Възстановки на древни обичаи, обреди и риутали по нашите земи.

Тракийската Мистерийна Драма - филмът

Дейността на Академия Орфика е многоизмерна, многоспектърна и дългосрочна.

Основни цели на Академия Орфика са реализиране и подпомагане на различни проекти в областта на изкуството и културата, във всички техни жанрове и прояви, чрез многообразните им форми и средства – от традиционни до експериментални и интерактивни форми, с които се поставя мост между древните корени както на националната, така и на световната култура, и духовната чувствителност на съвременния модерен човек.

Академия Орфика е с отворени врати за участие във и подпомагане на всеки проект, който прибавя своя принос към онези непреходни ценности, които са неподвластни на времето и са основа на вечната цивилизация.

Освен реализиране на проекти в театралното, танцовото и изобразителното изкуства, киното, музиката, литературата и традиционния фолклор, Академия Орфика има за цел и изготвяне на архитектурни проекти на идейно и работно ниво, реставрация и съхраняване на културни и исторически паметници.

За осъществяване на целите си Академия Орфика организира конференции, семинари, лекционни курсове, консултации; установява контакти и сътрудничество с различни институции, академични, обществени, културно-просветни и други сродни организации, фондации, сдружения от страната и чужбина; формира работни екипи за разработване на отделни проекти и привлича широк кръг от съмишленици; създава колективи от деятели на изкуството и науката, и други експертни специалисти за изготвяне и реализация на проекти, утвърждаващи и разпространяващи българската култура като носител на общочовешкия прогрес, и имаща запазено място в съкровищницата на световната цивилизация.